Wednesday, April 30, 2008


Ikrar Pelajar

Bahawasanya kami
Pelajar-pelajar
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Jiring
Berikrar dan berjanji
Akan menjadi pelajar yang cemerlang
Dari segi akademik
Dan kokurikulum
Serta unggul
Dari segi sahsiah
Kami berjanji
Akan menaikkan imej SMKATJ
Dengan menampilkan
Imej diri yang positif dan berteraskan Islam
Kami akan sentiasa
Berpakaian kemas
Dan beradab sopan
Terhadap guru-guru dan rakan-rakan
Kami berjanji
Akan mengamalkanCara hidup Islam yang cemerlang
Untuk mengangkat martabat SMKA
Sebagai institusi pendidikan yang unggul

No comments: